, GIC-Universidade de Santiago de Compostela, España