, Universidade de Santiago de Compostela Grupo Calderón de la Barca, España